APA

APA - American Pale ALE

Vrchene kvasené pivo s prídavkom prevažne amerických odrôd chmeľu

 

Záznamy neboli nájdené...